AVÍS LEGAL I INFORMACIÓ RELATIVA A la LLEI 34/2002, DE 11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC i AVÍS LEGAL DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)

Condicions generals

1. Dades del prestador de serveis de la societat de la Informació.
BCN XESAMA TRADE SL., En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que:
· La seva denominació social és "BCN XESAMA TRADE SL "
· El seu CIF és B-66.248.931.
· Es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 44.217; Foli 87; Full 449.901; Data Inscripció 2014.03.12 · El seu domicili social està al carrer Sant Marian 205 Terrassa 08221 · Per comunicar-se amb nosaltres, pot contactar a través de l'adreça de correu electrònic info@aprendertradingybolsa.com

La informació relativa als productes i serveis que s'ofereixen a les pàgines d'aquesta web es troba continguda en la mateixa pàgina on aquest producte o servei s'ofereix. Els preus publicats en aquest web inclouen impostos i taxes aplicables.

2. Objecte i àmbit d'aplicació.
Les condicions del present avís legal regulen l'ús legal permès d'aquesta pàgina web. Tan sols pel fet de visitar aquesta pàgina web vostè adquireix la condició d'usuari. La utilització de la pàgina web i de qualsevol dels serveis de la mateixa significa la seva acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les condicions del present Avís Legal que BCN XESAMA TRADE SL tingui publicades en cada moment, així com de les condicions particulars que, si escau, regulin la utilització de la pàgina web o dels serveis vinculats a la mateixa.

3. Accés.
L'accés a www.aprendertradingybolsa.com per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït, no obstant això, alguns dels serveis i continguts oferts BCN XESAMA TRADE SL o tercers a través www.aprendertradingybolsa.com poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d'una quantitat de diners en la forma que es determini en les corresponents condicions del present Avís Legal, així com de les condicions particulars que , si s'escau, regulin la utilització de la pàgina web o dels serveis vinculats a la mateixa, en aquest cas es posaran a la seva disposició de forma clara.
Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, la recollida, el tractament i, si és el cas, la cessió o l'accés de les dades personals dels usuaris serà aplicable el que disposa en la Política de protecció de dades i privacitat recollida més avall.
Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través www.aprendertradingybolsa.com per part de menors d'edat, havent d'obtenir degudament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, d'acord amb la normativa vigent.

4. Utilització del lloc web.
L'usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor, així com de les regles aplicables a l'ús que dels productes i aplicacions realitzi. Per tant, l'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita. No obstant això, es prohibeix l'ús dels serveis de BCN XESAMA TRADE SL contrari a la bona fe, en particular, de forma, merament enunciativa però no limitativa:
· La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
· La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
· Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
· Suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els Continguts.
· Alterar o intervenir per mitjans fraudulents, pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d'altres usuaris o tercers sense autorització dels mateixos.
· Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
· La recollida i / o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
· Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
· La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic amb els caps de spam, mail bombing, phishing, escrow fraud, scam 419, pharming, difusió de virus (troians, cucs, etc.), o qualsevol altre tipus d'activitat realitzada amb ànim sabotejador, fraudulent o delictiu.

BCN XESAMA TRADE S.L. no té obligació de controlar la utilització que els usuaris fan dels Serveis. En particular BCN XESAMA TRADE S.L. no garanteix que els usuaris utilitzin els Serveis de conformitat amb les condicions del present Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent. BCN XESAMA TRADE S.L. tampoc té l'obligació de verificar la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres usuaris. En qualsevol cas, conserva les dades i informació que la legislació en vigor li exigeix.

BCN XESAMA TRADE S.L. posa a disposició dels usuaris per identificar i corregir errors en la introducció de dades l'adreça de correu electrònica info@aprendertradingybolsa.com.
L'usuari s'obliga a mantenir operativa, activa i actualitzada l'adreça e-mail proporcionada en el formulari de contractació per a les comunicacions amb www.aprendertradingybolsa.com, ja que constitueix el mitjà de comunicació preferent de www.aprendertradingybolsa.com.

Queda prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors de www.aprendertradingybolsa.com. Qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat BCN XESAMA TRADE SL com a conseqüència directa d'una actuació negligent de l'usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que li pogués correspondre.

L'usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per BCN XESAMA TRADE SL en l'administració i desenvolupament dels productes contractats de manera que no es produeixi ús abusiu que alenteixi els servidors perjudicant la prestació dels productes o drets d'altres socis o usuaris.

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquest website són propietat de BCN XESAMA TRADE SL o disposa en el seu cas, del dret d'ús i explotació dels mateixos, i en tal sentit són obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents. Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en aquesta web, queda expressament prohibit excepte previ i exprés consentiment del titular. No obstant això, els usuaris podran portar a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts del website pel seu ús personal, quedant expressa i terminantment prohibida la reproducció d'elements o continguts d'aquest website, realitzats amb ànim de lucre o fins comercials.

BCN XESAMA TRADE SL es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d'aquesta. Pel que l'usuari haurà d'accedir a versions actualitzades de la pàgina. L'empresa responsable del web no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada o lliure de virus, ni de qualsevol altre element en la qual puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic . BCN XESAMA TRADE SL declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que faci ús d'ella i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole. El titular del web no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar de l'ús no consentit de la informació continguda en la mateixa, o dels derivats dels serveis, opinions i consells inclosos en la nostra pàgina web.

5. Exempció de responsabilitat de BCN XESAMA TRADE SL
BCN XESAMA TRADE SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a la qual els usuaris accedeixen a través de la pròpia web de BCN XESAMA TRADE SL, BCN XESAMA TRADE S.L. no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora.

BCN XESAMA TRADE SL no és responsable de cap contingut publicat pels seus usuaris fent ús dels serveis aquí descrits, i en especial de l'ús que els seus usuaris facin del correu electrònic que siguin contraris a la llei, la moral i l'ordre públic, que infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar.
La pàgina d'Internet de www.aprendertradingybolsa.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que www.aprendertradingybolsa.com no pot controlar. Per tant www.aprendertradingybolsa.com no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

BCN XESAMA TRADE SL no es fa responsable de l'ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d'aquesta entitat, apareguin en www.aprendertradingybolsa.com Els usuaris admeten que hi podrà haver problemes i / o errors pel que fa a les comunicacions amb el website i que accepten que BCN XESAMA TRADE SL no ofereix cap garantia pel que fa a la utilització, fiabilitat, resultats o actualitat del website. BCN XESAMA TRADE S.L. no té control complet sobre Internet, per tant, poden donar-se interrupcions del servei degudes a causes alienes a BCN XESAMA TRADE SL En certs moments alguns dels serveis ofert per BCN XESAMA TRADE SL poden ser interromputs amb motiu de treballs de manteniment, reparacions, etc. En aquests casos BCN XESAMA TRADE S.L. procurarà complir els terminis de temps programats per a aquests treballs.

BCN XESAMA TRADE S.L. no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es deguin a:
- La falta de disponibilitat i continuïtat en el funcionament, utilitat i fiabilitat dels Serveis i del lloc web.
- L'alteració de la privacitat i seguretat en la utilització i continguts del website i dels serveis per tercers aliens als mateixos d'acord amb el règim legal vigent.
- La presència de virus oa la presència d'altres elements falsos en els serveis oferts per tercers a través del website que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.


BCN XESAMA TRADE S.L. no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
- La utilització dels Serveis, del website i els continguts pels usuaris.
- La informació, continguts i serveis allotjats fora del website, encara que fossin accessibles des d'aquest.
- La falta de disponibilitat i continuïtat en el funcionament, utilitat i fiabilitat dels Serveis i del website de tercers col·laboradors de BCN XESAMA TRADE SL

6. Limitació en la utilització dels Serveis.
BCN XESAMA TRADE S.L. es reserva el dret a denegar la utilització dels Serveis ia retirar les informacions, dades i continguts difosos o posats a disposició de tercers a través de www.aprendertradingybolsa.com, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin el present Avís Legal i / o les Condicions Generals d'ús del servei publicades a www.aprendertradingybolsa.com.

7. Idiomes
BCN XESAMA TRADE S.L. ofereix el procediment de contractació i la informació publicada a la seva pàgina web, exclusivament, en idioma castellà i català.

8.Condiciones Generals De venda
Les condicions generals de venda descrites a continuació (en endavant Condicions Generals), regeixen exclusivament les relacions contractuals entre tot usuari de la pàgina i el venedor, que és BCN XESAMA TRADE S.L.

Aquestes condicions generals de venda són les úniques aplicables i reemplacen qualsevol altra condició general, excepte en cas d'anul·lació prèvia, expressa i escrita. BCN XESAMA TRADE S.L. pot ocasionalment modificar les clàusules de les seves condicions generals, pel que és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita a la pàgina web. Aquestes modificacions són aplicables a partir de la seva publicació a Internet i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. Cada compra a la pàgina Web es regeix per les condicions generals aplicables en la data de la comanda. Considerem que una vegada que hagi fet una comanda, haurà acceptat sense reserves nostres condicions generals de venda després d'haver llegit.

9. Procés de Compra Del Curs i Disponibilitat En el cas de venda de serveis o cursos, les places venudes estaran dins del límit màxim de places per a aquest mateix curs, i no és possible l'ampliació d'aquest nombre màxim de places.
En el moment de la contractació del curs a través de la pàgina web www.aprendertradingybolsa.com, el client escollirà la convocatòria a la seva elecció dins de les opcions disponibles.

Un cop rebut el pagament a través de les modalitats de pagament disponibles (veure més endavant) se li enviarà un mail de confirmació.

En el cas de no arribar a cobrir el mínim de places disponibles (que es fixa en 8 places), o per causes de "força major" (malaltia dels professors, talls de subministrament elèctric a les aules, etc ...) es li oferirà al client la possibilitat de canviar la convocatòria. Aquest canvi se li comunicarà a través de correu electrònic al mail facilitat pel client. El client disposarà d'un termini de 3 dies per confirmar la seva acceptació al canvi de dates o desestimar aquest canvi. El client s'obliga a confirmar o desestimar aquest canvi per mitjà de correu electrònic a l'adreça info@aprendertradingybolsa.com. En cas de no resposta en el termini per part del client s'entendrà la seva confirmació tàcita al canvi de convocatòria.
En cas que el client desestimi el canvi de convocatòria utilitzant el procediment abans descrit, BCN XESAMA TRADE SL procedirà a la devolució de l'import pagat, pel mateix mitjà que el client va utilitzar per al pagament.

Amb el sol fet de realitzar el pagament i llegir les condicions generals a través del web www.aprendertradingybolsa.com s'entendrà contractat el servei i / o Curs referit i el contracte es regirà per aquestes Condicions Generals.

En el moment de fer la compra del curs se li demanaran unes dades amb l'única finalitat de realitzar gestions administratives respecte als cursos contractats. Les dades seran:

- Nom Complet
- Adreça de correu electrònic
-Nombre De telèfon de contacte
-direcció Postal.


BCN XESAMA TRADE SL. Emmagatzema en format electrònic, una còpia del contracte personalitzat del producte, en finalitzar la contractació, i l'usuari accedir a una còpia del mateix a través de info@aprendertradingybolsa.com o sol·licitant-ho a l'adreça correu electrònic info @ aprendertradingybolsa .com.

10. Modalitats de pagament
BCN XESAMA TRADE SL posa a la seva disposició 2 modalitats de pagament: amb Targeta de Crèdit / Dèbit i per transferència bancària.

A) Pagament amb targeta de crèdit / dèbit:


Si opta pel pagament amb targeta, la seva comanda no podrà tenir-se en compte fins que el pagament hagi estat autoritzat pel seu entitat financera. El pagament en línia amb targeta es realitza a través d'un sistema de seguretat proporcionat pel banc, que codifica les seves dades quan són transmesos per Internet.
B) Transferència Bancària.
Haurà de realitzar la transferència al compte que se li indicarà oportunament. IMPORTANT: Cal indicar com a concepte de la transferència el Curs I la Convocatòria Contractada

11. Protecció de dades i privacitat.
Abans de completar el registre d'usuaris haurà de llegir la següent informació sobre Protecció de Dades i Llei de Serveis de la Societat de la Informació.
Qualsevol dada de caràcter personal que l'usuari faciliti durant l'ús d'aquesta pàgina web serà tractat conforme el que disposa la següent informació sobre Protecció de Dades.

D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'informem que les seves dades s'inclouen dins del fitxer de Clients, el responsable del qual és BCN XESAMA TRADE SL Les seves dades seran tractades amb l'única finalitat d'informar-los i comunicar-los assumptes relatius al curs i / o servei contractat.
L'usuari / client pot en qualsevol, respecte a les seves dades personals, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els textos europeus ia les lleis nacionals en vigor. Vostè pot, en qualsevol moment, modificar o cancel·lar aquestes dades, mitjançant comunicació escrita a través del mail info@aprendertradingybolsa.com o per correu ordinari (adjuntant fotocòpia del DNI) dirigit a BCN XESAMA TRADE SL a la Direcció: C / sant Marian 205 . Terrassa 08221.

Si així ho va acceptar en la seva identificació a la botiga en línia de www.aprendertradingybolsa.com, BCN XESAMA TRADE SL li podrà enviar correus electrònics promocionals dels seus productes serveis.

12. Interpretació i aplicació.
Els encapçalaments de les diferents clàusules són merament informatius i no afectaran, qualificaran o ampliaran el contingut del present Avís Legal.
En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquest Avís Legal i les condicions generals i / o particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.
En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquest Avís Legal fora (n) considerada (s) nul (s) o inaplicable (s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions contingudes en la resta de l'Avís Legal ni les condicions generals i / o particulars dels diferents serveis de BCN XESAMA TRADE SL El no exercici o execució per part de BCN XESAMA TRADE SL de qualsevol dret o disposició continguda en les condicions del present Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.
BCN XESAMA TRADE SL podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

13. Legislació aplicable i jurisdicció.
Les Condicions del present Avís Legal es regeixen per la llei espanyola i són competents els jutjats i tribunals espanyols per a conèixer de qualsevol conflicte relacionat amb les mateixes.
Qualsevol controvèrsia sorgida del present Avís Legal, així com de la relació que sorgeixi entre l'usuari i BCN XESAMA TRADE SL interpretarà sota la legislació espanyola sense perjudici del que estableix sobre això la legislació de protecció al consumidor.

14.Comentaris; crítiques, Comunicació.
Totes les Opinions redactades pels usuaris de la pàgina www.aprendertradingybolsa.com així com de la pàgina de Facebook www.facebook.com/aprendertradingybolsa són controlades i revisades per l'equip de màrqueting. Si les opinions rebudes infringeixen la llei, l'ètica o la moral (publicitat abusiva, difamació,